நயினாதீவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட இயந்திரங்கள்! (படங்கள்)

நயினாதீவில் கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தின் பணிகள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் அதற்குரிய இயந்திரங்கள் இன்று கடற்பாதை வழியாக எடுத்து வரப்பட்டுள்ளது.

Previous Post Next Post