ஆணுறுப்புக்குள் புகுந்த ஆவி! புடுங்கி எடுத்த பாதிரியார்!! (வீடியோ)

மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்குத் தான் மதங்கள் உள்ளனவே தவிர அவர்களை முட்டாளாக்கி, மூடநம்பிக்கைகளை வளர்ப்பதற்கு துணை புரியக் கூடாது.

அந்தவகையில் கீழே தரப்பட்டுள்ள காணொளியில் ஒரு பாதிரியார் செய்யும் வேலையைப் பாருங்கள். இது சிரிப்பதற்கு அல்ல சிந்திப்பதற்கு.

இவர்களே தாங்கள் சார்ந்த மதம் மற்றும் கடவுள்களைக் கோவலப்படுத்துகின்றார்கள்.
Previous Post Next Post