அடையாளங்களைத் தாங்கியவாறு வண்ணமயமாகிறது யாழ்.குடாநாடு! (படங்கள்)

யாழ்ப்பாண வீதிகளின் சுவர்களை அழகாக்கும் முயற்சியில் இளைஞர்கள், யுவதிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றது.

அந்தவகையில் எங்களின் அடையாளங்களைத் தாங்கியவாறு வண்ணமயமாகக் காட்சி தருகின்றது யாழ்.குடநாட்டு வீதிகள்.
 

Previous Post Next Post