ஈழத்துச் சீரடி சாயிக்கு திருமஞ்ச வெள்ளோட்டம்! (படங்கள்)

ஈழத்துச் சீரடி என்றழைக்கப்படும் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் சீரடி சாய் நாதரின் திருமஞ்ச வெள்ளோட்டம் நேற்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளது.Previous Post Next Post