இப்படியொரு விபத்தை பார்த்திருக்க முடியாது! (படங்கள்)

கருங்கல்லுச் சல்லியை ஏற்றி வந்த டிப்பர் வாகனம் ஒன்று அதிக வேகத்தினால் கட்டுப்பாட்டையிழந்து வீதியோரத்தில் நின்ற மரத்துடன் மோதியுள்ளது.

தம்புள்ள-மகியங்கனை வீதியில் குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றபோதிலும் உயிர்ச் சேதவிபரங்கள் தொடர்பில் தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.


Previous Post Next Post