பிரான்ஸ் 93 ஆம் பிராந்திய மக்களுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றும் இடங்கள்! விளக்குகிறார் மருந்தகப் பணியாளர் சுகுர்ணா! (வீடியோ)


பிரான்ஸில் குறிப்பாக 93ம் பிராந்தியத்தில் வாழும் மக்களுக்கு  கொரோனாத் தடுப்பூசிகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நேற்று  முதல்  பல இடங்களில் நிலையங்கள் இயங்குகின்றது. 
 
இருப்பினும் அவை பற்றிய மேலதிக விபரங்களை திருமதி சுகுர்ணா ஸ்ரீகணேஷன் அவர்கள் ( மருந்தக பணியாளர் ) தருகிறார்.

பாரிஸில் வாழும் மக்களும் லாக்கொர்நொவில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • +33 7 78 55 59 86 centre de vaccination Covid La Courneuve
  • 01 43 93 78 77 centre de vaccination Stade de France.
Previous Post Next Post