சுவிஸ் அரச வங்கி விளம்பரத்தில் தமிழர்களின் கலை! அட்டைப் படத்தில் இலங்கைத் தமிழ்ப் பெண்!! (படங்கள்)

சுவிற்சர்லாந்தில் உள்ள பிரபல்யமான அரச வங்கி நிறுவனம் ஒன்று தமிழர்களை பெருமைப்படுத்தியுள்ளது.

குறித்த அரச வங்கி தமிழர்களின் தமிழ் கலைசார்ந்த அட்டைப் படத்தினை தனது விளம்பர செயற்பாடுகளிற்கு பயன்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தியிருக்கின்றது.

சுவிற்சர்லாந்தில் உள்ள பிரபல்யமான அரச வங்கி நிறுவனம் ஒன்று தமிழர்களின் தமிழ்க் கலை சார்ந்த அட்டைப் படத்தினை தனது விளம்பர செயற்பாடுகளிற்கு பயன்படுத்தியுள்ளது. சுவிற்சர்லாந்தில் பேர்ண் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள அரச வங்கி நிறுவனம் ஒன்று (Bern Kantonal Bank) இவ்வாறு தனது விளம்பரத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

அனைத்துலகத் தமிழ்க் கலை நிறுவகத்தால் நடாத்தப் பெற்ற தமிழ்க்கலைத் தேர்வில் இசைத்துறையில் ஆற்றுகைத் தேர்வினை நிறைவுசெய்த தமிழ் மாணவியும் வளர்ந்துவரும் இளம் இசை ஆசிரியருமான இசைக்கலைமணி சைந்தவி கேதீஸ்வரன் அவர்களுடைய இசைத்துறை சார்ந்த அட்டைப் படத்தினை தங்கள் வங்கியின் இலத்திரனியல் இயந்திரத்திலும் (ATM Cash Machine) விளம்பர செயற்பாடுகளிலும் பயன்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள்.

சிறுவயதில் இருந்தே தமிழ்மொழியினையும் இசைத்துறைசார்ந்த தமிழ்க்கலையினையும் முறையாகக்கற்றுவந்த செல்வி. சைந்தவி கேதீஸ்வரன் அவர்கள் பொருளியல் சார்ந்த உயர்கல்வியினையும் கற்றுவருவதுடன் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள வங்கியில் வாடிக்கையாளர் நிதியியல் ஆலோசகராகவும் பணியாற்றி வருகின்றார்கள்.

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் தமிழர்களின் தமிழ் கலையினை அரச வங்கி நிறுவனம் ஒன்று அடையாளப்படுத்தக் கூடியவாறு தன்னை உயர்நிலைப் படுத்திக் கொண்ட செல்வி சைந்தவி கேதீஸ்வரனுக்கு பல்லரும் வாழ்த்துக்களை கூறிவருகின்றனர்.


Previous Post Next Post