வானில் வட்டமிட்ட வாகனம்! சாரதியின் கின்னஸ் சாதனை!! (படங்கள்)

வானத்தில் பட்டம் பறப்பது போல் பறந்து வாகனம் ஓட்டியுள்ளார் சாரதி ஒருவர். இவ் வாகனத்தை ஓட்டிய சாரதிக்கு கின்னஸில் இடம் கொடுக்க வேண்டும்.
Previous Post Next Post