பிரான்ஸ்-லாச்சப்பல் செல்வோருக்கு விடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு! (வீடியோ)


நாளை மறுதினம் திங்கட்கிழமை முதல் லாச்சப்பல் உட்பட பரிசில் பல வீதிகளில் பயணிக்க முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

வட்டாரங்கள் ரீதியிலான பெயர்பட்டியல்கள் இதோ :

Arrondissements du centre (1 ஆம், 2 ஆம், 3 ஆம் மற்றும் 4 ஆம் வட்டாரங்கள்)
 • rue Montorgueil
 • marché des Enfants Rouges
 • rue Rambuteau
 • rue de Bretagne
 • rue des Francs Bourgeois
 • rue Saint-Honoré
 • rue de Montmartre

*******
5ème et 6ème arrondissements
 • rue Mouffetard
 • rue de Buci
 • rue de Seine
 • rue Mazarine
 • rue Jacques Callot
 • rue Princesse
 • rue des Canettes
 • rue Guisarde
 • marché Saint-Germain
 • jardin Tino Rossi
*******
7ème arrondissement
 • rue Clerc
 • marché de l’avenue de Saxe

******
9ème arrondissement
 • rue des Martyrs
 • rue Cadet
 • marché alimentaire d’Anvers
*******
10ème arrondissement
 • rue de Metz
 • boulevard de Strasbourg
 • rue du Château d’Eau entre Fb St Martin et Fb St Denis
 • rue Cail
 • rue Perdonnet
 • rue Philippe de Girard
 • place Ian Karski
 • rue Louis Blanc dans sa portion entre la place Karski et le faubourg Saint-Denis
 • rue du Faubourg Saint Denis
 •  rue Lucien Sampaix
 • rue de Lancry
 • rue des Vinaigriers
 • quais du Canal Saint-Martin (Jemmapes et Valmy)

******
11ème arrondissement
 • rue de la Roquette,
 • rue de Lappe
 • rue Keller
 • rue Daval
 • rue Jean-Pierre Timbaud
 • marché de Belleville
 • rue Oberkampf
******
12ème arrondissement
 • Bercy-Village
 • Cour Saint-Emilion
 • marché d’Aligre
*******
13ème arrondissement
 • quai François Mauriac
 • quai de la gare,
 • Bibliothèque Nationale de France (parvis + marches et quai)
 • marché Maison-Blanche sur l’avenue d’Italie

******
14ème arrondissement
 • rue Daguerre
 • rue Raymond Losserand (entre rue d’Alésia et avenue du Maine)
*********
15ème arrondissement
 • rue du Commerce
 • rue Linois
*******
16ème arrondissement
 • rue de Passy
 • rue de l’Annonciation
******
17ème arrondissement
 • avenue de Saint-Ouen
 • rue de Lévis
 • rue Poncelet
 • rue Bayen

*******
18ème arrondissement
 • marché Barbès
 • marché Lariboisière
 • marché Ornano
 • boulevard de la Chapelle (entre Tombouctou et boulevard Barbès)
 • rue des Islettes
 • rue de la Goutte d’or
 • rue des Poissonniers
 • rue Dejean
 •  rue de Suez
 •  rue de Panama
 • marché Dejean (triangle rues Poulet, Poissonniers et Dejean)
 • marché Porte Montmartre (y compris carré aux biffins)
 • marché Ordener
 • rue de Steinkerque
 • avenue de Saint-Ouen
 • boulevard de Clichy
 • boulevard du Rochechouart
 • marché Poteau (Rue Duhesme – entre Ordener et Poteau
 • marché aux puces de Paris
 • rue Riquet (entre Marx Dormoy et Pajol)
 • rue de l’Olive
 • butte Montmartre (place du tertre, parvis et marche du Sacré-Coeur, rue Norvins, rue du Mont Cenis)
*******
19ème arrondissement
 • quai de la Loire
 • quai de Seine
 • quai de Marne
 • quai de l’Oise jusqu’à l’entrée du parc de la Villette
 • rue de Bellevillle
 • marché de Joinville
 • place des fêtes
 • avenue Secrétan
 • avenue Mathurin Moreau
 • rue Manin
 • avenue Jean Jaurès entre rue de l’Ourcq et Porte de Pantin

*******
20ème arrondissement
 • rue des Panoyaux
 • rue Victor Letalle
 • rue Sorbier (entre la rue Menilmontant et la rue Juillet)
 • belvédère du Parc de Belleville
 • boulevard de Belleville
 • boulevard de Ménilmontant
 • rue de Ménilmontant
 • rue des Pyrénées
 • rue de Bagnolet
 • rue d’Avron
 • marché aux puces de la porte de Montreuil
Previous Post Next Post