உடுப்பிட்டித் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது சுதந்திரக் கட்சி!

யாழ்ப்பாணம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள்
  • ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - 6,214
  • தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 4,457
  • இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 3,868
  • அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் - 3,292
  • ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 1,572
  • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 39,270
  • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 25,356
  • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 22,935
  • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2,421
Previous Post Next Post