2022 இல் தரம் ஒன்றில் மாணவர்களை இணைப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய இறுதி திகதி அறிவிப்பு!


2022ஆம் ஆண்டிற்கான தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் www.moe.gov.lk என்ற கல்வி அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் பார்வையிடலாம். மேலும் எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பதற்கான வழிமுறைகளையும் பெறலாம்.

ஜூன் 30ஆம் திகதிக்கு முன்னர் நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் மூலம் பாடசாலை அதிபர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
Previous Post Next Post