நாடு முழுவதும் உள்ள மதுபானசாலைகளையும் பூட்டுமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவு!

மறு அறிவித்தல் வரை நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மதுபான விற்பனை நிலையங்களையும் பூட்டுமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Previous Post Next Post