ஏப்ரல் 11,12ஆம் திகதிகள் பொது விடுமுறை நாள்களாக அறிவிப்பு!


2022 ஏப்ரல் 11 மற்றும் 12ஆம் திகதிகளை பொது விடுமுறை நாள்களாக அறிவித்து பொது நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளரினால் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Previous Post Next Post