லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலை அதிகரிப்பு!


இதன்படி, 12.5 கிலோகிராம் எரிவாயுவின் விலை 80 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 4360 ரூபாவாகும்.

மேலும், ஐந்து கிலோகிராம் எரிவாயுவின் விலை 30 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 1750 ரூபாவாகும்.

அதேவேளை, 2.3 கிலோகிராம் எரிவாயு கொள்கலனின் விலை 15 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 815 ரூபாவாகும்.

இந்த விலை அதிகரிப்பு இன்று நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று லிட்ரோ நிறுவனத் தலைவர் முதித்த பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Previous Post Next Post