யாழில் கஜமுக சங்காரத்தின்போது வித்தைகள் காட்டிய அடியவர்கள்! (படங்கள்)

மட்டுவில், விளவேலி மருதடிப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற கஜமுக சங்காரத்தின் பொது வித்தைகளைக் காட்டி அசத்திய அடியார்கள்.
Previous Post Next Post